บาคาร่าออนไลน์ ‘หมอมานพ’ โต้ ซิโนแวค เข็มสาม ภูมิต้านทานใกล้ไฟเซอร์ ไม่เป็นความจริง

บาคาร่าออนไลน์ ‘หมอมานพ’ โต้ ซิโนแวค เข็มสาม ภูมิต้านทานใกล้ไฟเซอร์ ไม่เป็นความจริง

บาคาร่าออนไลน์ หมอมานพ ออกโต้กลาง คลับเฮาส์ ชี้แจงว่า ซิโนแวค เข็มสาม มีประสิทธิภาพใกล้กับไฟเซอร์ ไม่มีข้อมูลหรือผลวิจัยรองรับ  สำนักข่าว ข่าวสด ได้จัดเสวนาผ่านแอปพลิเคชั่น คลับเฮาส์ ภายใต้หัวข้อ “คุยกับหมอ ในวันที่เอา(ไม่)อยู่” โดยมีแขกรับเชิญทั้งหมด 4 คน

ประกอบด้วย นพ.เรวัต วิศรุตเวช : 

อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย , ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร : หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และ คริส โปรตะนันท์ : อาสาสมัครโครงการเส้นด้าย

โดยในช่วงหนึ่งของการเสวนา มีการถามแขกรับเชิญว่า เนื่องจากว่าเพื่อนคุณแม่ของผู้ถาม มีความเชื่อว่า การฉีดซิโนแวค เข็ม 3 มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไฟเซอร์นั้น มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าจริงหรือไม่ และตอนนี้มีการศึกษาหรือไม่ ว่าซิโนแวคสามารถป้องไวรัสเดลต้า (สายพันธุ์อินเดีย) ได้

โดย นพ.มานพ หนึ่งในแขกรับเชิญ เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวว่า ซิโนแวคเข็ม 3 นั้น ยังไม่มีข้อมูลว่าจะสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีเท่าไหร่ คำที่คนชอบเอาไปโควทกันว่า การฉีดซิโนแวคเข็ม 3 ได้ภูมิเท่าไฟเซอร์ หรือน้องๆไฟเซอร์นั้น เป็นแค่ไอเดีย ไม่มีข้อมูลสนับสนุนเลยว่า การฉีดเข็ม 3 จะช่วยอะไรได้เท่าไหร่

นพ.มานพ กล่าวต่อว่า และไม่มีข้อมูลยืนยันว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวค จะเอาเดลต้า (สายพันธุ์อินเดีย) อยู่ เนื่องจากไม่มีการศึกษานี้ ในประเทศที่มีเดลต้าระบาด เนื่องจากไม่มีการศึกษานี้ ในประเทศที่มีเดลต้าระบาด นั่นคือยุโรป ซึ่งเขาไม่ใช้กัน ถามว่าการทดสอบพลาสม่าของคนที่ฉีดซิโนแวค ครบแล้ว เอาไปตรวจในห้องแล็บ ที่ สวทช. พบว่า ซิโนแวคเอาไม่อยู่

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ กดดัน รบ. เร่งหาวัคซีนทางเลือก

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แถลงกดดันให้รัฐบาลเร่งหาวัคซีนทางเลือกให้เร็วที่สุด เพื่อกู้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยอดป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 โดยเป็นการแถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนทางเลือกให้เร็วที่สุด ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์

โดยเนื้อหาในเอกสารระบุว่า “ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด 19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านรับวัคซีนโควิด 19 โดยเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

รวมทั้งข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนโควิด 19 ชนิดต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 ดังนี้

1. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนลดลง

โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

2. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุดและเร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิดที่ได้รับการอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีนและผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 เพิ่มขึ้น

3. รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด 19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4. ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดโควิด 19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกคนควรเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด 19” บาคาร่าออนไลน์